Ein Nodau

image

 

Bydd ein defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu trin fel unigolion a gofelir amdanynt gyda pharch ac urddas mewn amgylchedd diogel, cyfforddus a chartrefol sy’n eu symbylu a’u hannog i fod yn annibynnol lle bo hynny’n briodol.
Byddwn yn darparu gofal o’r safon uchaf gan ddefnyddio rhaglenni unigol
Cadw hawliau cyfreithiol a moesegol ein defnyddwyr gwasanaeth
Sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael cymaint o breifatrwydd ag y maent yn ei ddymuno

 

 

 

 

 

 

 

• Darparu amgylchedd therapiwtig a chartrefol lle mae perthnasau ac ymwelwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau a rhaglenni gofal unigol y defnyddwyr gwasanaeth

• Diogelu hawl defnyddwyr gwasanaeth i ddewis a rhoi dewisiadau i ddefnyddwyr gwasanaeth cyn belled ag y mae hynny’n bosibl

• Hybu datblygiad nyrsys ac ymarferwyr gofal trwy ddarparu hyfforddiant ar y safle, ac os yw’n briodol, trefnu i staff fynd i sesiynau hyfforddi allanol

• Sicrhau bod gan ein staff agwedd gadarnhaol a gofalgar

• Cynnal perthynas gyfeillgar â’r unigolion sy’n darparu gwasanaethau proffesiynol i Blasgwyn

•Darparu gofal nyrsio dychmygus, gydymdeimladol a goddefgar pan fo defnyddwyr gwasanaeth yn hynod o ddibynnol neu pan fo dirywiad yn eu cyflwr yn anochel

Ffotograffau

pix pix pix pix pix pix

...mwy o ffotograffau

 

Bookmark and Share

Plasgwyn

 • Pentrefelin,
 • Criccieth,
 • Gwynedd
 • LL52 0PT
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 522559
  FFACS:+44(0)1766 522505


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

Bodawen

 • Bodawen,
 • Porthmadog,
 • Gwynedd,
 • LL49 9PR
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 513422
  FFACS:+44(0)1766 513767


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy