Bodawen

 

Prynwyd Bodawen gan Cartrefi Gofal Cariad Cyf yn 2004 ac mae’n Gartref Nyrsio cofrestredig sy’n darparu gofal nyrsio 24 awr gan dîm o nyrsys ac ymarferwyr gofal profiadol sydd â chymwysterau uchel. Rydym yn darparu gwasanaethau nyrsio, preswyl, dementia a seibiant i oedolion sydd at ei gilydd dros 65 oed.

I bobl hŷn sy’n chwilio am ofal o’r radd flaenaf, Cartref Nyrsio Bodawen yw’r dewis perffaith gyda’i raglen gymdeithasol fywiog, llety cyfforddus a’i fwyd cartref blasus mewn awyrgylch cynnes a chyfeillgar.

Mae gan Gartref Bodawen gydlynydd gweithgareddau dynodedig sy’n paratoi rhaglen lawn sydd wedi ei datblygu’n unol â diddordebau a gallu pob unigolyn. Gyda phwyslais cyson ar gynnal urddas ac annibyniaeth ein preswylwyr, mae’r gweithgareddau hyn a’r digwyddiadau cymdeithasol yn chwarae rhan bwysig i gyflawni hyn.

Mae ein cogyddion yn paratoi dewis helaeth o brydau a chacennau cartref blasus ac maent yn darparu prydau ar sail gofynion unigol defnyddwyr gwasanaeth. Mae ein nosweithiau bwyty a chiniawau thematig hefyd yn llwyddiant enfawr gan eu bod yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd gael amser cymdeithasol gwerthfawr gyda’i gilydd.

Mae pob ystafell wely yn un en suite ac wedi ei chynllunio i’r safonau uchaf posibl. Mae gan bob ystafell wely welâu y mae'n bosibl codi a gostwng rhannau ohonynt ac offer arbenigol angenrheidiol i sicrhau bod ein preswylwyr yn gyfforddus a diogel, hefyd mae teledu LCD ym mhob ystafell. Mae tair lolfa, 2 ystafell fwyta ac ystafell haul fawr a phatio.

Mae’r cartref nyrsio mewn saith erw o erddi heirdd sy’n edrych dros gaeau a mynyddoedd Eryri. Rydym yn cadw ieir ac mae croeso i’n defnyddwyr gwasanaeth helpu i ofalu amdanynt. Hefyd mae Marley, y ci, yn dod i edrych am ein preswylwyr y rhan fwyaf o ddiwrnodau.
Rheolir Bodawen gan Mrs Mandy Jones (RGN)Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

 

 

 

Ffotograffau

pix pix pix pix pix pix

...mwy o ffotograffau

 

Bookmark and Share

Plasgwyn

 • Pentrefelin,
 • Criccieth,
 • Gwynedd
 • LL52 0PT
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 522559
  FFACS:+44(0)1766 522505


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

Bodawen

 • Bodawen,
 • Porthmadog,
 • Gwynedd,
 • LL49 9PR
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 513422
  FFACS:+44(0)1766 513767


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy