Derbyn

image

Rydym yn annog unrhyw ddarpar breswyliwr a’u teuluoedd i ddod i weld ein cartrefi i brofi’r awyrgylch cyfforddus, cyfeillgar a chynnes yr ydym wedi ei greu, gallai hyn dawelu eich meddwl ynglŷn â’r penderfyniad yr ydych yn ei wneud. Hefyd cewch gyfle i siarad gyda’r staff a’r preswylwyr a chael atebion i’r cwestiynau pwysig hynny.

Mae gofal dydd a gofal seibiant ar gael hefyd sy’n rhoi cyfle i chi brofi safon uchel ein gwasanaeth drosoch eich hun a chyfarfod y staff a’r preswylwyr eraill cyn cael eich derbyn.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ynglŷn â’r broses dderbyn neu os ydych eisiau holi ynghylch lleoedd gwag, galwch heibio i’r cartref neu llenwch y ffurflen gysylltu a byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl.

Ffotograffau

pix pix pix pix pix pix

...mwy o ffotograffau

 

Bookmark and Share

Plasgwyn

 • Pentrefelin,
 • Criccieth,
 • Gwynedd
 • LL52 0PT
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 522559
  FFACS:+44(0)1766 522505


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

Bodawen

 • Bodawen,
 • Porthmadog,
 • Gwynedd,
 • LL49 9PR
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 513422
  FFACS:+44(0)1766 513767


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy