Swyddi

image

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Nyrsys Cofrestredig - Lefel 1 a 2 - Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio staff amser llawn, rhan amser ac wrth gefn.

Ymarferwyr Gofal - Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio staff amser llawn, rhan amser ac wrth gefn.

Cydlynydd Gweithgareddau - Mae angen rhywun i weithio 2 ddiwrnod yr wythnos (10 awr)

Os nad yw’r swydd yr ydych yn chwilio amdani ar gael ar hyn o bryd, rhowch wybod i ni oherwydd yr ydym bob amser yn chwilio am ddarpar weithwyr, pobl sydd wedi ymrwymo i ofalu am yr henoed. Rydym yn cynnig cyfleoedd datblygu a hyfforddi da.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â swyddi gwag cysylltwch â Ceri Roberts neu anfonwch eich CV

Ysgrifennwch at
Cartrefi Gofal Cariad Cyf
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9PR

Ffoniwch - 01766 513424

e-bost - admin@cariadcarehomes.com

Ffotograffau

pix pix pix pix pix pix

...mwy o ffotograffau

 

Bookmark and Share

Plasgwyn

 • Pentrefelin,
 • Criccieth,
 • Gwynedd
 • LL52 0PT
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 522559
  FFACS:+44(0)1766 522505


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

Bodawen

 • Bodawen,
 • Porthmadog,
 • Gwynedd,
 • LL49 9PR
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 513422
  FFACS:+44(0)1766 513767


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy